Standard Svensk standard · SS-EN ISO 5579:2013

Oförstörande provning - Radiografisk undersökning av metalliska material med film och röntgen eller gammastrålning - Grundläggande regler (ISO 5579:2013)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 5579:2013

Oförstörande provning - Radiografisk undersökning av metalliska material med film och röntgen eller gammastrålning - Grundläggande regler (ISO 5579:2013)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 875 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 400 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This International Standard specifies the basic rules for industrial X- and gamma radiography for flaw detection purposes, using film techniques, applicable to metallic products and materials.

Ämnesområden

Ultraljudprovning av metalliska material (77.040.20)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 5579:2013

Oförstörande provning - Radiografisk undersökning av metalliska material med film och röntgen eller gammastrålning - Grundläggande regler (ISO 5579:2013)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 875 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 400 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Oförstörande provning, SIS/TK 125

Internationell titel: Non-destructive testing - Radiographic testing of metallic materials using film and X- or gamma rays - Basic rules (ISO 5579:2013)

Artikelnummer: STD-100350

Utgåva: 1

Fastställd: 2013-12-08

Antal sidor: 24

Ersätter: SS-EN 444