Standard Svensk standard · SS-EN ISO 5579:2013

Oförstörande provning - Radiografisk undersökning av metalliska material med film och röntgen eller gammastrålning - Grundläggande regler (ISO 5579:2013)

Status: Gällande

Omfattning
This International Standard specifies the basic rules for industrial X- and gamma radiography for flaw detection purposes, using film techniques, applicable to metallic products and materials.

Ämnesområden

Ultraljudprovning av metalliska material (77.040.20)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Oförstörande provning, SIS/TK 125

Internationell titel: Non-destructive testing - Radiographic testing of metallic materials using film and X- or gamma rays - Basic rules (ISO 5579:2013)

Artikelnummer: STD-100350

Utgåva: 1

Fastställd: 2013-12-08

Antal sidor: 24

Ersätter: SS-EN 444