Standard Svensk standard · SS-EN 1330-3

Oförstörande provning - Terminologi - Del 3: Termer vid industriell radiografering

Status: Gällande

Omfattning
Specifies terms for use in industrial radiographic testing.

Ämnesområden

Ultraljudprovning av metalliska material (77.040.20)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Oförstörande provning, SIS/TK 125

Internationell titel: Non-destructive testing - Terminology - Part 3: Terms used in industrial radiographic testing

Artikelnummer: STD-22002

Utgåva: 1

Fastställd: 1998-02-13

Antal sidor: 46