Standard Svensk standard · SS-EN ISO 10675-2:2013

Oförstörande provning av svetsar - Acceptansnivåer för radiografisk provning - Del 2: Aluminium och dess legeringar (ISO 10675-2:2010)

Status: Gällande

Omfattning
ISO 10675:2010 specifies acceptance levels for indications from imperfections in aluminium butt welds detected by radiographic testing. If agreed, the acceptance levels may be applied to other types of welds or materials. The acceptance levels may be related to welding standards, application standards, specifications or codes. ISO 10675:2010 assumes that the radiographic testing has been carried out in accordance with ISO 17636. When assessing whether a weld meets the requirements specified for a weld quality level, the sizes of imperfections permitted by standards are compared with the dimensions of indications revealed by a radiograph made of the weld.

Ämnesområden

Svetsfogar (25.160.40)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Oförstörande provning, SIS/TK 125

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-98766

Utgåva: 1

Fastställd: 2013-08-18

Antal sidor: 24

Ersätter: SS-EN 12517-2:2008

Ersätts av: SS-EN ISO 10675-2:2018