Standard Svensk standard · SS-EN ISO 12707:2016

Oförstörande provning - Terminologi - Termer som används vid magnetpulverprovning (ISO 12707:2016)

Status: Gällande

Omfattning
This International Standard defines general terms specifically associated with magnetic particle testing.

Ämnesområden

Provning (01.040.19) Oförstörande provning (19.100)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Oförstörande provning, SIS/TK 125

Internationell titel: Non-destructive testing - Magnetic particle testing - Vocabulary (ISO 12707:2016)

Artikelnummer: STD-8019872

Utgåva: 1

Fastställd: 2016-04-11

Antal sidor: 20

Ersätter: SS-EN 1330-7:2005