Standard Svensk standard · SS-EN ISO 20485:2018

Oförstörande provning - Läckageprovning - Spårgasmetod (ISO 20485:2017)

Status: Gällande

Omfattning
ISO 20485:2017 describes the techniques to be applied for the detection of a leak, using a tracer gas and a tracer gas specific leak detector.

Ämnesområden

Oförstörande provning (19.100)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Oförstörande provning, SIS/TK 125

Internationell titel: Non-destructive testing - Leak testing - Tracer gas method (ISO 20485:2017)

Artikelnummer: STD-80001268

Utgåva: 1

Fastställd: 2018-02-14

Antal sidor: 32

Ersätter: SS-EN 13185 , SS-EN 13185 , SS-EN 13185/A1:2004