Standard Svensk standard · SS-EN ISO 9712:2022

Oförstörande provning - Kvalificering och examinering av OFP-personal (ISO 9712:2021)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 9712:2022

Oförstörande provning - Kvalificering och examinering av OFP-personal (ISO 9712:2021)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 615 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 615 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 584 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
I detta dokument fastställs krav för kvalificering och certifiering av personal som utför industriell oförstörande provning (OFP) med följande metoder.
a) akustisk emissionsprovning,
b) virvelströmsprovning,
c) täthetsprovning (hydraulisk provning undantagen),
d) magnetpulverprovning,
e) penetrantprovning,
f) radiografisk provning,
g) provning med trådtöjningsgivare,
h) termografisk provning,
i) ultraljudprovning,
j) visuell kontroll (enbart syning utan hjälpmedel omfattas inte, syning som ett led vid användning av en annan OFP-metod omfattas heller inte).
Det system som beskrivs i detta dokument gäller även andra OFP-metoder, eller nya tekniker inom en etablerad OFP-metod, under förutsättning att ett heltäckande certifieringssystem finns och att metoden eller tekniken omfattas av internationella, regionala eller nationella standarder, eller att man för certifieringsorganet på ett tillfredsställande sätt har visat att den nya OFP- metoden eller OFP-tekniken
är effektiv.
Anmärkning 1 Termen "industriell" innebär att den inte omfattar det medicinska området.
Anmärkning 2 CEN/TR 14748 ger vägledning för metodik för kvalificering av oförstörande provningar.
Anmärkning 3 I detta dokument fastställs krav på vad som i praktiken är system för tredjepartsverifiering.
Dessa krav gäller inte direkt vid den första eller andra partens bedömning av överensstämmelse, men man kan hänvisa till relevanta delar av detta dokument i en sådan överenskommelse.
Anmärkning 4 Termen ”syning utan hjälpmedel” avser när det finns en oavbruten siktlinje från observatörens öga till provningsområdet och observatören inte använder några verktyg eller anordningar (till exempel spegel, endoskop, fiberoptik).
Anmärkning 5 Beräkningar av töjning baserat på andra OFP-metoder exkluderas.

Ämnesområden

Personaladministration (03.100.30) Oförstörande provning (19.100)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 9712:2022

Oförstörande provning - Kvalificering och examinering av OFP-personal (ISO 9712:2021)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 615 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 615 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 584 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Oförstörande provning, SIS/TK 125

Internationell titel: Non-destructive testing - Qualification and certification of NDT personnel (ISO 9712:2021)

Artikelnummer: STD-80036291

Utgåva: 2

Fastställd: 2022-03-31

Antal sidor: 60

Finns även på: SS-EN ISO 9712:2022

Ersätter: SS-EN ISO 9712:2012 , SS-EN ISO 9712:2012