Standard Svensk standard · SS-EN ISO 9712:2012

Oförstörande provning - Kvalificering och examinering av OFP-personal (ISO 9712:2012)

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN ISO 9712:2022 , SS-EN ISO 9712:2022
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 9712:2012

Oförstörande provning - Kvalificering och examinering av OFP-personal (ISO 9712:2012)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 487 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 487 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 379,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
I denna internationella standard fastställs ett system för kvalificering och certifiering av personal som utför industriell oförstörande provning (OFP).ANM. 1 Termen "industriell" innebär att den inte omfattar det medicinska området.Det system som beskrivs i denna internationella standard kan även gälla andra OFP-metoder, eller nya tek-niker inom en etablerad OFP-metod, under förutsättning att ett heltäckande certifieringssystem finns och att metoden eller tekniken omfattas av internationella eller nationella standarder, eller att man för certifieringsorganet på ett tillfredsställande sätt har visat att den nya OFP-metoden eller tekniken är effektiv.ANM. 2 CEN/TR 14748[5] kan användas som vägledning.Certifieringen omfattar kompetens inom en eller flera av följande metoder: a) akustisk emissionsprovning; b) virvelströmsprovning; c) infraröd termografisk provning;d) täthetsprovning (hydraulisk provning undantagen);e) magnetpulverprovning;f) penetrantprovning;g) radiografisk provning; h) provning med trådtöjningsgivare;i) ultraljudprovning;j) visuell kontroll (enbart syning utan hjälpmedel omfattas inte, syning som ett led vid användning av en annan OFP-metod omfattas heller inte).ANM. 3 I denna internationella standard fastställs krav på vad som i praktiken är system för tredjepartsverifiering. Dessa krav gäller inte direkt vid den första eller andra partens bedömning av överensstämmelse, men man kan hänvisa till relevanta delar av denna internationella standard i en sådan överenskommelse.ANM. 4 Då orden "han", "hon", "hans" eller "hennes" förekommer i texten så avses inte en begränsning vad gäller kön.

Ämnesområden

Personaladministration (03.100.30) Oförstörande provning (19.100)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 9712:2012

Oförstörande provning - Kvalificering och examinering av OFP-personal (ISO 9712:2012)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 487 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 487 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 379,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Oförstörande provning, SIS/TK 125

Internationell titel: Non-destructive testing - Qualification and certification of NDT personnel (ISO 9712:2012)

Artikelnummer: STD-89617

Utgåva: 1

Fastställd: 2012-06-27

Antal sidor: 48

Finns även på: SS-EN ISO 9712:2012

Ersätter: SS-EN 473:2008

Ersätts av: SS-EN ISO 9712:2022 , SS-EN ISO 9712:2022