Standard Svensk standard · SS-EN 473:2008

Oförstörande provning - Kvalificering och examinering av OFP-personal - Allmänna principer

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN ISO 9712:2012 , SS-EN ISO 9712:2012
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 473:2008

Oförstörande provning - Kvalificering och examinering av OFP-personal - Allmänna principer
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 731 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 731 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
Denna Europastandard fastställer ett system för kvalificering och certifiering av personal som utför industriell oförstörande provning (OFP). Termen "industriell" innebär att den inte omfattar det medicinska området. Det system som beskrivs i denna Europastandard kan även gälla andra OFP-metoder, eller nya tekniker inom en etablerad OFP-metod, under förutsättning att ett omfattande certifieringssystem finns och att meto-den eller tekniken omfattas av europa-, internationella eller nationella standarder, eller att den nya OFP-metoden har visat sig vara effektiv genom en formell kvalificering som utförts enligt CEN/TR 14748. ANM. 1 Då orden "han", "hon", "hans", "hennes" förekommer i texten så avses inte en begränsning vad gäller kön. Om certifiering av OFP-personal är definierad i produktstandarder, föreskrifter, koder eller specifikationer, rekommenderas att personalen ska certifieras enligt denna Europastandard. ANM. 2 Metoden för "godkännande" av OFP-personal är inte specificerad i direktiv 97/23/EC [4] och det har överens-kommits att regler krävdes för att säkerställa ett konsekvent tillvägagångssätt vid tillämpning av direktivet och implemen-teringen av riktlinje 6/13 [5] från arbetsgruppen "Pressure" av erkända tredjepartsorganisationer (Recognised Third Party Organisations, RTPO). Det resulterade i att en "Code of practice" utvecklades som teknisk rapport CEN/TR 15589 [3]. Certifieringen omfattar kompetens inom en eller flera av följande metoder: a) akustisk emissionsprovning, b) virvelströmsprovning, c) täthetsprovning (hydraulisk provning undantagen), d) magnetpulverprovning, e) penetrantprovning, f) radiografisk provning, g) ultraljudprovning, h) visuell kontroll (enbart syning eller syning som ett led i utförandet av en annan OFP-metod omfattas inte).

Ämnesområden

Oförstörande provning (19.100)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 473:2008

Oförstörande provning - Kvalificering och examinering av OFP-personal - Allmänna principer
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 731 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 731 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska Svenska

Framtagen av: Oförstörande provning, SIS/TK 125

Internationell titel: Non destructive testing - Qualification and certification of NDT personnel - General principles

Artikelnummer: STD-66741

Utgåva: 3

Fastställd: 2008-06-23

Antal sidor: 76

Ersätter: SS-EN 473 , SS-EN 473/A1:2005

Ersätts av: SS-EN ISO 9712:2012 , SS-EN ISO 9712:2012