Standard Svensk standard · SS-EN 473

Oförstörande provning - Kvalificering och examinering av OFP-personal - Allmänna principer

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN 473:2008 Tillägg: SS-EN 473/A1:2005
Omfattning
Denna Europeiska standard beskriver krav på utbildning och kvalificering av personal som utför industriell oförstörande provning. Standarden omfattar kvalificering i akustisk emmission, induktiv provning, täthetsprovning, magnetpulverprovning, penetrantprovning, röntgen, ultraljud och viusuell kontroll. Då kompetent eller certifierad personal åberopas så väljer man ofta att certifiera personalen enligt EN 473.

Ämnesområden

Oförstörande provning (19.100)


Produktinformation

Språk: Svenska Engelska

Framtagen av: Oförstörande provning, SIS/TK 125

Internationell titel: Non destructive testing - Qualification and certification of NDT personnel - General principles

Artikelnummer: STD-29711

Utgåva: 2

Fastställd: 2000-10-20

Antal sidor: 63

Ersätter: SS-EN 473

Ersätts av: SS-EN 473:2008