Standard Svensk standard · SS-EN 473

Oförstörande provning - Kvalificering och examinering av OFP-personal - Allmänna principer

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN 473:2008 Tillägg: SS-EN 473/A1:2005
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 473

Oförstörande provning - Kvalificering och examinering av OFP-personal - Allmänna principer
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 2 367 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 2 367 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
Denna Europeiska standard beskriver krav på utbildning och kvalificering av personal som utför industriell oförstörande provning. Standarden omfattar kvalificering i akustisk emmission, induktiv provning, täthetsprovning, magnetpulverprovning, penetrantprovning, röntgen, ultraljud och viusuell kontroll. Då kompetent eller certifierad personal åberopas så väljer man ofta att certifiera personalen enligt EN 473.

Ämnesområden

Oförstörande provning (19.100)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 473

Oförstörande provning - Kvalificering och examinering av OFP-personal - Allmänna principer
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 2 367 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 2 367 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska Svenska

Framtagen av: Oförstörande provning, SIS/TK 125

Internationell titel: Non destructive testing - Qualification and certification of NDT personnel - General principles

Artikelnummer: STD-29711

Utgåva: 2

Fastställd: 2000-10-20

Antal sidor: 63

Ersätter: SS-EN 473

Ersätts av: SS-EN 473:2008