Standard Svensk standard · SS-EN 473/A1:2005

Oförstörande provning - Kvalificering och examinering av OFP-personal - Allmänna principer

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN 473:2008

Ämnesområden

Oförstörande provning (19.100)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Oförstörande provning, SIS/TK 125

Internationell titel: Non destructive testing - Qualification and certification of NDT personnel - General principles

Artikelnummer: STD-41031

Utgåva: 1

Fastställd: 2005-10-21

Antal sidor: 6

Tillägg till: SS-EN 473

Ersätts av: SS-EN 473:2008