Standard Swedish standard · SS-EN 473:2008

Non destructive testing - Qualification and certification of NDT personnel - General principles

Status: Withdrawn

· Replaced by: SS-EN ISO 9712:2012 , SS-EN ISO 9712:2012
Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-EN 473:2008

Non destructive testing - Qualification and certification of NDT personnel - General principles
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 1 731 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 1 731 SEK
standard ikon

Paper

Show more Show less
Scope
Denna Europastandard fastställer ett system för kvalificering och certifiering av personal som utför industriell oförstörande provning (OFP). Termen "industriell" innebär att den inte omfattar det medicinska området. Det system som beskrivs i denna Europastandard kan även gälla andra OFP-metoder, eller nya tekniker inom en etablerad OFP-metod, under förutsättning att ett omfattande certifieringssystem finns och att meto-den eller tekniken omfattas av europa-, internationella eller nationella standarder, eller att den nya OFP-metoden har visat sig vara effektiv genom en formell kvalificering som utförts enligt CEN/TR 14748. ANM. 1 Då orden "han", "hon", "hans", "hennes" förekommer i texten så avses inte en begränsning vad gäller kön. Om certifiering av OFP-personal är definierad i produktstandarder, föreskrifter, koder eller specifikationer, rekommenderas att personalen ska certifieras enligt denna Europastandard. ANM. 2 Metoden för "godkännande" av OFP-personal är inte specificerad i direktiv 97/23/EC [4] och det har överens-kommits att regler krävdes för att säkerställa ett konsekvent tillvägagångssätt vid tillämpning av direktivet och implemen-teringen av riktlinje 6/13 [5] från arbetsgruppen "Pressure" av erkända tredjepartsorganisationer (Recognised Third Party Organisations, RTPO). Det resulterade i att en "Code of practice" utvecklades som teknisk rapport CEN/TR 15589 [3]. Certifieringen omfattar kompetens inom en eller flera av följande metoder: a) akustisk emissionsprovning, b) virvelströmsprovning, c) täthetsprovning (hydraulisk provning undantagen), d) magnetpulverprovning, e) penetrantprovning, f) radiografisk provning, g) ultraljudprovning, h) visuell kontroll (enbart syning eller syning som ett led i utförandet av en annan OFP-metod omfattas inte).

Subjects

Non-destructive testing (19.100)


Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-EN 473:2008

Non destructive testing - Qualification and certification of NDT personnel - General principles
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 1 731 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 1 731 SEK
standard ikon

Paper

Show more Show less

Product information

Language: English Swedish

Written by: SIS - Materialteknik

International title:

Article no: STD-66741

Edition: 3

Approved: 6/23/2008

No of pages: 76

Replaces: SS-EN 473 , SS-EN 473/A1:2005

Replaced by: SS-EN ISO 9712:2012 , SS-EN ISO 9712:2012