Standard Swedish standard · SS-EN ISO 9712:2012

Non-destructive testing - Qualification and certification of NDT personnel (ISO 9712:2012)

Status: Withdrawn

· Replaced by: SS-EN ISO 9712:2022 , SS-EN ISO 9712:2022
Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-EN ISO 9712:2012

Non-destructive testing - Qualification and certification of NDT personnel (ISO 9712:2012)
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 1 487 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 1 487 SEK
standard ikon

Paper

Price: 2 379,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + paper

Show more Show less
Scope
I denna internationella standard fastställs ett system för kvalificering och certifiering av personal som utför industriell oförstörande provning (OFP).ANM. 1 Termen "industriell" innebär att den inte omfattar det medicinska området.Det system som beskrivs i denna internationella standard kan även gälla andra OFP-metoder, eller nya tek-niker inom en etablerad OFP-metod, under förutsättning att ett heltäckande certifieringssystem finns och att metoden eller tekniken omfattas av internationella eller nationella standarder, eller att man för certifieringsorganet på ett tillfredsställande sätt har visat att den nya OFP-metoden eller tekniken är effektiv.ANM. 2 CEN/TR 14748[5] kan användas som vägledning.Certifieringen omfattar kompetens inom en eller flera av följande metoder: a) akustisk emissionsprovning; b) virvelströmsprovning; c) infraröd termografisk provning;d) täthetsprovning (hydraulisk provning undantagen);e) magnetpulverprovning;f) penetrantprovning;g) radiografisk provning; h) provning med trådtöjningsgivare;i) ultraljudprovning;j) visuell kontroll (enbart syning utan hjälpmedel omfattas inte, syning som ett led vid användning av en annan OFP-metod omfattas heller inte).ANM. 3 I denna internationella standard fastställs krav på vad som i praktiken är system för tredjepartsverifiering. Dessa krav gäller inte direkt vid den första eller andra partens bedömning av överensstämmelse, men man kan hänvisa till relevanta delar av denna internationella standard i en sådan överenskommelse.ANM. 4 Då orden "han", "hon", "hans" eller "hennes" förekommer i texten så avses inte en begränsning vad gäller kön.

Subjects

Management of human resources (03.100.30) Non-destructive testing (19.100)


Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-EN ISO 9712:2012

Non-destructive testing - Qualification and certification of NDT personnel (ISO 9712:2012)
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 1 487 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 1 487 SEK
standard ikon

Paper

Price: 2 379,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + paper

Show more Show less

Product information

Language: Swedish

Written by: Svenska institutet för standarder

International title:

Article no: STD-89617

Edition: 1

Approved: 6/27/2012

No of pages: 48

Also available in: SS-EN ISO 9712:2012

Replaces: SS-EN 473:2008

Replaced by: SS-EN ISO 9712:2022 , SS-EN ISO 9712:2022