Standard Swedish standard · SS-EN ISO 9712:2022

Non-destructive testing - Qualification and certification of NDT personnel (ISO 9712:2021)

Status: Valid

Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-EN ISO 9712:2022

Non-destructive testing - Qualification and certification of NDT personnel (ISO 9712:2021)
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 1 615 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 1 615 SEK
standard ikon

Paper

Price: 2 584 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + paper

Show more Show less
Scope
I detta dokument fastställs krav för kvalificering och certifiering av personal som utför industriell oförstörande provning (OFP) med följande metoder.
a) akustisk emissionsprovning,
b) virvelströmsprovning,
c) täthetsprovning (hydraulisk provning undantagen),
d) magnetpulverprovning,
e) penetrantprovning,
f) radiografisk provning,
g) provning med trådtöjningsgivare,
h) termografisk provning,
i) ultraljudprovning,
j) visuell kontroll (enbart syning utan hjälpmedel omfattas inte, syning som ett led vid användning av en annan OFP-metod omfattas heller inte).
Det system som beskrivs i detta dokument gäller även andra OFP-metoder, eller nya tekniker inom en etablerad OFP-metod, under förutsättning att ett heltäckande certifieringssystem finns och att metoden eller tekniken omfattas av internationella, regionala eller nationella standarder, eller att man för certifieringsorganet på ett tillfredsställande sätt har visat att den nya OFP- metoden eller OFP-tekniken
är effektiv.
Anmärkning 1 Termen "industriell" innebär att den inte omfattar det medicinska området.
Anmärkning 2 CEN/TR 14748 ger vägledning för metodik för kvalificering av oförstörande provningar.
Anmärkning 3 I detta dokument fastställs krav på vad som i praktiken är system för tredjepartsverifiering.
Dessa krav gäller inte direkt vid den första eller andra partens bedömning av överensstämmelse, men man kan hänvisa till relevanta delar av detta dokument i en sådan överenskommelse.
Anmärkning 4 Termen ”syning utan hjälpmedel” avser när det finns en oavbruten siktlinje från observatörens öga till provningsområdet och observatören inte använder några verktyg eller anordningar (till exempel spegel, endoskop, fiberoptik).
Anmärkning 5 Beräkningar av töjning baserat på andra OFP-metoder exkluderas.

Subjects

Management of human resources (03.100.30) Non-destructive testing (19.100)


Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-EN ISO 9712:2022

Non-destructive testing - Qualification and certification of NDT personnel (ISO 9712:2021)
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 1 615 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 1 615 SEK
standard ikon

Paper

Price: 2 584 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + paper

Show more Show less

Product information

Language: Swedish

Written by: Std Material

International title:

Article no: STD-80036291

Edition: 2

Approved: 3/31/2022

No of pages: 60

Also available in: SS-EN ISO 9712:2022

Replaces: SS-EN ISO 9712:2012 , SS-EN ISO 9712:2012