Standard Svensk standard · SS-EN ISO 9712:2012

Oförstörande provning - Kvalificering och examinering av OFP-personal (ISO 9712:2012)

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN ISO 9712:2022 , SS-EN ISO 9712:2022
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 9712:2012

Oförstörande provning - Kvalificering och examinering av OFP-personal (ISO 9712:2012)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 320 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 320 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 112 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Denna internationella standard specificerar krav för principer för kvalificering och certifiering av personal som utför industriell oförstörande provning (OFP).

Systemet som anges i denna internationella standard kan också tillämpas på andra OFP-metoder eller ny teknik inom en fastställd OFP-metod. Detta förutsätter dock att en välfungerande ordning för certifiering finns och att metoden eller tekniken omfattas avinternationella, regionala eller nationella standarder eller att den nya OFP-metoden eller tekniken är accepterad av ett tredjepartsorgan.

Certifieringen omfattar en eller flera av följande metoder: 
a) akustisk emission; 
b) virvelströmsprovning; 
c) infraröd termografering; 
d) täthetsprovning (ej vätsketryckprovning); 
e) magnetpulverprovning; 
f) penetrantprovning; 
g) radiografering; 
h) provning med trådtöjningsgivare; 
i) ultraljud; 
j) visuell kontroll.

Omfattning
This International Standard specifies requirements for principles for the qualification and certification of personnel who perform industrial non-destructive testing (NDT).
The system specified in this International Standard can also apply to other NDT methods or to new techniques within an established NDT method, provided a comprehensive scheme of certification exists and the method or technique is covered by International, regional or national standards or the new NDT method or technique has been demonstrated to be effective to the satisfaction of the certification body.
The certification covers proficiency in one or more of the following methods: a) acoustic emission testing; b) eddy current testing; c) infrared thermographic testing; d) leak testing (hydraulic pressure tests excluded); e) magnetic testing; f) penetrant testing; g) radiographic testing; h) strain gauge testing; i) ultrasonic testing; j) visual testing (direct unaided visual tests and visual tests carried out during the application of another NDT method are excluded).

Ämnesområden

Personaladministration (03.100.30) Oförstörande provning (19.100)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 9712:2012

Oförstörande provning - Kvalificering och examinering av OFP-personal (ISO 9712:2012)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 320 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 320 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 112 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Oförstörande provning, SIS/TK 125

Internationell titel: Non-destructive testing - Qualification and certification of NDT personnel (ISO 9712:2012)

Artikelnummer: STD-86727

Utgåva: 1

Fastställd: 2012-06-27

Antal sidor: 48

Finns även på: SS-EN ISO 9712:2012

Ersätter: SS-EN 473:2008

Ersätts av: SS-EN ISO 9712:2022 , SS-EN ISO 9712:2022