Standard Svensk standard · SS-EN 10306

Järn och stål - Ultraljudprovning av H-profil med parallella flänsar samt IPE-profil

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard specifies a reflection method for the ultrasonic testing of H beams with parallel flanges and IPE beams for the detection of presence of internal discontinuities. Mechanised, semi-automatic or automatic techniques may be used but should be agreed between the purchaser and the supplier.

Ämnesområden

Ultraljudprovning av metalliska material (77.040.20) Profiler av stål (77.140.70)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Oförstörande provning, SIS/TK 125

Internationell titel: Iron and steel - Ultrasonic testing of H beams with parallel flanges and IPE beams

Artikelnummer: STD-31961

Utgåva: 1

Fastställd: 2002-01-18

Antal sidor: 15