Standard Svensk standard · SS-EN 15317:2013

Oförstörande provning - Ultraljudsprovning - Karaktärisering och verifiering av ultraljudtjockleksmätare

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard specifies methods and acceptance criteria for assessing the performance of instruments for measuring thickness using pulse-echo ultrasound. This European Standard covers both direct (digital) reading and waveform display types using single or dual element probes. This European Standard may be used for verifying equipment covered by EN 12668 1, EN 12668 2 and EN 12668 3 when used for thickness measurement.

Ämnesområden

Oförstörande provning (19.100)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Oförstörande provning, SIS/TK 125

Internationell titel: Non-destructive testing - Ultrasonic testing - Characterization and verification of ultrasonic thickness measuring equipment

Artikelnummer: STD-100128

Utgåva: 2

Fastställd: 2013-11-10

Antal sidor: 32

Ersätter: SS-EN 15317:2007