Standard Svensk standard · SS-EN ISO 15708-2:2019

Oförstörande provning - Radiografisk metod för datoriserad tomografi- Del 2: Principer, utrustning och provstycken (ISO 15708-2:2017)

Status: Gällande

Omfattning
ISO 15708-2:2017 specifies the general principles of X-ray computed tomography (CT), the equipment used and basic considerations of sample, materials and geometry. It is applicable to industrial imaging (i.e. non-medical applications) and gives a consistent set of CT performance parameter definitions, including how those performance parameters relate to CT system specifications. ISO 15708-2:2017 deals with computed axial tomography and excludes other types of tomography such as translational tomography and tomosynthesis.

Ämnesområden

Oförstörande provning (19.100)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Oförstörande provning, SIS/TK 125

Internationell titel: Non-destructive testing - Radiation methods for Computed tomography - Part 2: Principles, equipment and samples (ISO 15708-2:2017)

Artikelnummer: STD-80011158

Utgåva: 1

Fastställd: 2019-04-10

Antal sidor: 32

Ersätter: SS-EN 16016-2:2011