Standard Svensk standard · SS-EN 13068-3

Oförstörande provning - Radioskopi - Del 3: Generella principer för provning av metalliska material med röntgen- och gammastrålning

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard specifies general rules for industrial X- and gamma-radioscopy for flaw detection purposes, using radioscopic techniques, applicable to the testing of metallic materials. It does not lay down acceptance criteria of the discontinuities.

Ämnesområden

Oförstörande provning (19.100)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Oförstörande provning, SIS/TK 125

Internationell titel: Non-destructive testing - Radioscopic testing - Part 3: General principles of radioscopic testing of metallic materials by X- and gamma rays

Artikelnummer: STD-31261

Utgåva: 1

Fastställd: 2001-10-19

Antal sidor: 14