Standard Svensk standard · SS-EN ISO 3452-4

Oförstörande provning - Provning med penetrant - Del 4: Utrustning (ISO 3452-4:1998)

Status: Gällande

Omfattning
This European standard specifies the characteristics of equipment used in penetrant testing. The characteristics of equipment required for carrying out penetrant testing depend on the number of tests to be made and on the size of the components to be tested. Two types of equipment are included in this standard: a) equipment suitable for carrying out in situ penetrant testing techniques; b) fixed installations.

Ämnesområden

Oförstörande provning (19.100)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Oförstörande provning, SIS/TK 125

Internationell titel: Non-destructive testing - Penetrant testing - Part 4: Equipment (ISO 3452-4:1998)

Artikelnummer: STD-25049

Utgåva: 1

Fastställd: 1999-05-28

Antal sidor: 10