Standard Svensk standard · SS-EN ISO 3452-1:2021

Oförstörande provning - Penetrantprovning - Del 1: Allmänna principer (ISO 3452-1:2021)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 3452-1:2021

Oförstörande provning - Penetrantprovning - Del 1: Allmänna principer (ISO 3452-1:2021)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 320 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 320 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 112 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
Detta dokument specificerar en metod för penetrantprovning, som används för att detektera diskontinuiteter, som sprickor, skarvar, veck, porositeter och bindfel, vilka är öppna mot ytan på det material som provas, med användning av vitt ljus eller UV-A-strålning (365 nm). Den används främst för metallmaterial, men kan också användas för andra material, under förutsättning att de inte reagerar med provningsmediet och inte är alltför porösa (gjutgods, smidesarbeten, svetsar, keramiska material etc.)
Dokumentet innefattar också krav för process- och kontrollprovning, men är inte avsedd att användas för acceptanskriterier. Det ger inte information om enskilda provningssystems lämplighet för specifika tillämpningar eller om krav för provningsutrustning.
Anm. 1 Metoder för bestämning och övervakning av grundläggande egenskaper hos
penetrantprovningsprodukter som ska användas specificeras i ISO 3452-2 och ISO 3452-3.
Anm. 2 Termen diskontinuitet används i detta dokument utan att innefatta någon bedömning avseende acceptabilitet eller icke-acceptabilitet.
Anm. 3 CEN/TR 16638 behandlar penetrantprovning med användning av blått ljus.

Ämnesområden

Oförstörande provning (19.100)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 3452-1:2021

Oförstörande provning - Penetrantprovning - Del 1: Allmänna principer (ISO 3452-1:2021)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 320 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 320 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 112 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Oförstörande provning, SIS/TK 125

Internationell titel: Non-destructive testing - Penetrant testing - Part 1: General principles (ISO 3452-1:2021)

Artikelnummer: STD-80033740

Utgåva: 2

Fastställd: 2021-06-08

Antal sidor: 36

Finns även på: SS-EN ISO 3452-1:2021

Ersätter: SS-EN ISO 3452-1:2013 , SS-EN ISO 3452-1:2013