Standard Svensk standard · SS-EN ISO 3452-1:2013

Oförstörande provning - Penetrantprovning - Del 1: Allmänna principer (ISO 3452-1:2013, Rättad version 2014-05-01)

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN ISO 3452-1:2021 , SS-EN ISO 3452-1:2021
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 3452-1:2013

Oförstörande provning - Penetrantprovning - Del 1: Allmänna principer (ISO 3452-1:2013, Rättad version 2014-05-01)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 320 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 320 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 112 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
I denna del av ISO 3452 definieras en metod för penetrantprovning som används för att spåra diskontinuiteter, till exempel sprickor, skarvar, veck, porositeter och avsaknad av sammansmältning, vilka är öppna mot ytan på det material som provas. Den används främst för metallmaterial, men kan också användas för andra material, under förutsättning att de inte reagerar med provmaterialet och inte är alltför porösa (gjutgods, smidesarbeten, svetsar, keramik osv.) Den inkluderar också krav för process- och kontrollprovning, men är inte avsedd att användas för acceptanskri-terier och ger varken information om lämpligheten av enskilda provsystem för specifika tillämpningar eller om krav för provutrustning. ANM. 1 Metoder för fastställande och övervakning av de grundläggande egenskaperna hos penetrantprovningsprodukter som ska användas anges i ISO 3452-2 och ISO 3452-3. ANM. 2 Termen diskontinuitet används i denna del av ISO 3452 i bemärkelsen att ingen utvärdering gällande accep-tabilitet eller icke-acceptabilitet inkluderas.

Ämnesområden

Oförstörande provning (19.100)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 3452-1:2013

Oförstörande provning - Penetrantprovning - Del 1: Allmänna principer (ISO 3452-1:2013, Rättad version 2014-05-01)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 320 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 320 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 112 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Oförstörande provning, SIS/TK 125

Internationell titel: Non-destructive testing - Penetrant testing - Part 1: General principles (ISO 3452-1:2013, Corrected version 2014-05-01)

Artikelnummer: STD-8020223

Utgåva: 1

Fastställd: 2013-06-10

Antal sidor: 36

Finns även på: SS-EN ISO 3452-1:2013

Ersätter: SS-EN 571-1

Ersätts av: SS-EN ISO 3452-1:2021 , SS-EN ISO 3452-1:2021