Standard Swedish standard · SS-EN ISO 3452-1:2013

Non-destructive testing - Penetrant testing - Part 1: General principles (ISO 3452-1:2013, Corrected version 2014-05-01)

Status: Valid

Scope
I denna del av ISO 3452 definieras en metod för penetrantprovning som används för att spåra diskontinuiteter, till exempel sprickor, skarvar, veck, porositeter och avsaknad av sammansmältning, vilka är öppna mot ytan på det material som provas. Den används främst för metallmaterial, men kan också användas för andra material, under förutsättning att de inte reagerar med provmaterialet och inte är alltför porösa (gjutgods, smidesarbeten, svetsar, keramik osv.)

Den inkluderar också krav för process- och kontrollprovning, men är inte avsedd att användas för acceptanskri-terier och ger varken information om lämpligheten av enskilda provsystem för specifika tillämpningar eller om krav för provutrustning.

ANM. 1 Metoder för fastställande och övervakning av de grundläggande egenskaperna hos penetrantprovningsprodukter som ska användas anges i ISO 3452-2 och ISO 3452-3.

ANM. 2 Termen diskontinuitet används i denna del av ISO 3452 i bemärkelsen att ingen utvärdering gällande accep-tabilitet eller icke-acceptabilitet inkluderas.

Subjects

Non-destructive testing


Product information

Language: Swedish

Written by: SIS

International title: Non-destructive testing - Penetrant testing - Part 1: General principles (ISO 3452-1:2013, Corrected version 2014-05-01)

Article no: STD-8020223

Edition: 1

Approved: 6/10/2013

No of pages: 36

Also available in: SS-EN ISO 3452-1:2013

Replaces: SS-EN 571-1