Standard Swedish standard · SS-EN ISO 3452-1:2021

Non-destructive testing - Penetrant testing - Part 1: General principles (ISO 3452-1:2021)

Status: Valid

Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-EN ISO 3452-1:2021

Non-destructive testing - Penetrant testing - Part 1: General principles (ISO 3452-1:2021)
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 1 320 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 1 320 SEK
standard ikon

Paper

Price: 2 112 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + paper

Show more Show less
Scope
Detta dokument specificerar en metod för penetrantprovning, som används för att detektera diskontinuiteter, som sprickor, skarvar, veck, porositeter och bindfel, vilka är öppna mot ytan på det material som provas, med användning av vitt ljus eller UV-A-strålning (365 nm). Den används främst för metallmaterial, men kan också användas för andra material, under förutsättning att de inte reagerar med provningsmediet och inte är alltför porösa (gjutgods, smidesarbeten, svetsar, keramiska material etc.)
Dokumentet innefattar också krav för process- och kontrollprovning, men är inte avsedd att användas för acceptanskriterier. Det ger inte information om enskilda provningssystems lämplighet för specifika tillämpningar eller om krav för provningsutrustning.
Anm. 1 Metoder för bestämning och övervakning av grundläggande egenskaper hos
penetrantprovningsprodukter som ska användas specificeras i ISO 3452-2 och ISO 3452-3.
Anm. 2 Termen diskontinuitet används i detta dokument utan att innefatta någon bedömning avseende acceptabilitet eller icke-acceptabilitet.
Anm. 3 CEN/TR 16638 behandlar penetrantprovning med användning av blått ljus.

Subjects

Non-destructive testing (19.100)


Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-EN ISO 3452-1:2021

Non-destructive testing - Penetrant testing - Part 1: General principles (ISO 3452-1:2021)
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 1 320 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 1 320 SEK
standard ikon

Paper

Price: 2 112 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + paper

Show more Show less

Product information

Language: Swedish

Written by: SIS - Materialteknik

International title:

Article no: STD-80033740

Edition: 2

Approved: 6/8/2021

No of pages: 36

Also available in: SS-EN ISO 3452-1:2021

Replaces: SS-EN ISO 3452-1:2013 , SS-EN ISO 3452-1:2013