Standard Svensk standard · SS-EN ISO 19232-3:2013

Oförstörande provning - Bildkvalitet hos radiogram - Del 3: Bildkvalitetsklasser för järn och stål (ISO 19232-3:2013)

Status: Gällande

Omfattning
This documents specifies the minimum image quality values to ensure a uniform radiographic quality. It applies to the two types of image quality indicator as detailed in part 1 for wire type IQI and Part 2 for step/hole type IQI and for the two techniques described in ISO 5579. Values are specified for the two classes of radiographic technique specified in ISO 5579 and for ferrous metals.

Ämnesområden

Oförstörande provning (19.100)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Oförstörande provning, SIS/TK 125

Internationell titel: Non-destructive testing - Image quality of radiographs - Part 3: Image quality classes (ISO 19232-3:2013)

Artikelnummer: STD-98540

Utgåva: 1

Fastställd: 2013-06-23

Antal sidor: 24

Ersätter: SS-EN 462-3