Standard Svensk standard · SS-EN 10308

Oförstörande provning - Ultraljudprovning av stång av stål

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard describes the techniques to be used for the manual, pulse-echo, ultrasonic testing of steel bars of diameter or equivalent thickness less or equal to 400 mm or equivalent section. Mechanised, semi-automatic or automatic techniques may be used but should be agreed between the purchaser and the supplier.

Ämnesområden

Ultraljudprovning av metalliska material (77.040.20) Stång och valstråd av stål (77.140.60)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Oförstörande provning, SIS/TK 125

Internationell titel: Non destructive testing - Ultrasonic testing of steel bars

Artikelnummer: STD-31537

Utgåva: 1

Fastställd: 2001-11-30

Antal sidor: 17

Ersätter: SS 114204