Standard Svensk standard · SS-EN ISO 23277:2015

Oförstörande provning av svetsar - Penetrantprovning av svetsar - Acceptansnivåer (ISO 23277:2015)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 23277:2015

Oförstörande provning av svetsar - Penetrantprovning av svetsar - Acceptansnivåer (ISO 23277:2015)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 735 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 735 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 176 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
I denna internationella standard anges acceptansnivåer för indikationer från ytbrytande fel i metallsvetsar som detekterats med penetrantprovning. Acceptansnivåerna är främst avsedda att användas under tillverkningskontroll, men när så är lämpligt kan de användas för inspektion under användning.Nivåerna för godkännande enligt denna internationella standard är baserade på möjligheter till detektering vid användning av metoder angivna i ISO 3452-serien och parametrar enligt bilaga A. Nivåerna för godkän-nande kan relateras till standarder för svetsning, tillämpningsstandarder, specifikationer eller koder. En sådan relation visas i ISO 17635 för ISO 5817 och ISO 10042. Godkännandenivåer för grupperade indikationer täcks inte av den här internationella standarden.

Ämnesområden

Svetsfogar (25.160.40)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 23277:2015

Oförstörande provning av svetsar - Penetrantprovning av svetsar - Acceptansnivåer (ISO 23277:2015)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 735 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 735 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 176 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Oförstörande provning, SIS/TK 125

Internationell titel: Non-destructive testing of welds - Penetrant testing - Acceptance levels (ISO 23277:2015)

Artikelnummer: STD-8019863

Utgåva: 2

Fastställd: 2015-03-16

Antal sidor: 20

Finns även på: SS-EN ISO 23277:2015

Ersätter: SS-EN ISO 23277:2009