Standard Swedish standard · SS-EN ISO 23277:2015

Non-destructive testing of welds - Penetrant testing - Acceptance levels (ISO 23277:2015)

Status: Valid

Scope
I denna internationella standard anges acceptansnivåer för indikationer från ytbrytande fel i metallsvetsar som detekterats med penetrantprovning.

Acceptansnivåerna är främst avsedda att användas under tillverkningskontroll, men när så är lämpligt kan de användas för inspektion under användning.

Nivåerna för godkännande enligt denna internationella standard är baserade på möjligheter till detektering vid användning av metoder angivna i ISO 3452-serien och parametrar enligt bilaga A. Nivåerna för godkän-nande kan relateras till standarder för svetsning, tillämpningsstandarder, specifikationer eller koder. En sådan relation visas i ISO 17635 för ISO 5817 och ISO 10042.

Godkännandenivåer för grupperade indikationer täcks inte av den här internationella standarden.

Subjects

Welded joints and welds


Product information

Language: Swedish

Written by: SIS

International title: Non-destructive testing of welds - Penetrant testing - Acceptance levels (ISO 23277:2015)

Article no: STD-8019863

Edition: 2

Approved: 3/16/2015

No of pages: 20

Also available in: SS-EN ISO 23277:2015

Replaces: SS-EN ISO 23277:2009