Standard Svensk standard · SS-EN 1330-11:2007

Oförstörande provning - Terminologi - Del 11: Termer som används vid röntgendiffraktion av polykristallina och amorfa material

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard defines the most common terms used for X-ray powder diffraction methods.

Ämnesområden

Oförstörande provning (19.100)


Produktinformation

Språk: Engelska Tyska Franska

Framtagen av: Oförstörande provning, SIS/TK 125

Internationell titel: Non-destructive testing - Terminology - Part 11: Terms used in X-ray diffraction from polycrystalline and amorphous materials

Artikelnummer: STD-61376

Utgåva: 1

Fastställd: 2007-06-28

Antal sidor: 65