Standard Svensk standard · SS-EN ISO 12718:2019

Oförstörande provning - Induktiv provning - Terminologi (ISO 12718:2019)

Status: Gällande

Omfattning
This document defines terms used in eddy current testing.

Ämnesområden

Provning (01.040.19) Oförstörande provning (19.100)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Oförstörande provning, SIS/TK 125

Internationell titel: Non-destructive testing - Eddy current testing - Vocabulary (ISO 12718:2019)

Artikelnummer: STD-80016545

Utgåva: 2

Fastställd: 2019-09-18

Antal sidor: 36

Ersätter: SS-EN ISO 12718:2008