Standard Svensk standard · SS-EN ISO 10893-1:2011

Oförstörande provning av stålrör - Del 1: Automatiserad elektromagnetisk provning av sömlösa och svetsade (förutom pulverbågsvetsade) stålrör för kontroll av vätsketäthet (ISO 10893-1:2011)

Status: Gällande · Tillägg: SS-EN ISO 10893-1:2011/A1:2020

Omfattning
This part of ISO 10893 specifies requirements for automated electromagnetic testing of seamless and welded steel tubes, with the exception of submerged arc-welded (SAW) tubes, for verification of hydraulic leaktightness. It is applicable to the inspection of tubes with an outside diameter greater than or equal to 4 mm, when testing with eddy current, and greater than 10 mm when testing with flux leakage method.

This part of ISO 10893 can also be applicable to the testing of hollow sections.

NOTE Electromagnetic inspection using magnetic flux leakage method is not applicable to austenitic stainless steel tubes.

Ämnesområden

Rör av järn och stål (23.040.10) Ultraljudprovning av metalliska material (77.040.20) Stålrör (77.140.75)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Oförstörande provning, SIS/TK 125

Internationell titel: Non-destructive testing of steel tubes - Part 1: Automated electromagnetic testing of seamless and welded (except submerged arc-welded) steel tubes for the verification of hydraulic leaktightness (ISO 10893-1:2011)

Artikelnummer: STD-77654

Utgåva: 1

Fastställd: 2011-04-20

Antal sidor: 28

Ersätter: SS-EN 10246-1 , SS-EN 10246-2