Standard Svensk standard · SS-EN ISO 5577:2017

Oförstörande provning - Ultraljudprovning - Terminologi (ISO 5577:2017)

Status: Gällande

Omfattning
ISO 5577:2017 defines the terms used in ultrasonic non-destructive testing and forms a common basis for standards and general use. This document does not cover terms used in ultrasonic testing with phased arrays.
NOTE Terms for phased array ultrasonic testing are defined in EN 16018.

Ämnesområden

Provning (01.040.19) Oförstörande provning (19.100)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Oförstörande provning, SIS/TK 125

Internationell titel: Non-destructive testing - Ultrasonic testing - Vocabulary (ISO 5577:2017)

Artikelnummer: STD-8025226

Utgåva: 1

Fastställd: 2017-02-24

Antal sidor: 52

Ersätter: SS-EN 1330-4:2010