Standard Svensk standard · SS-EN 1330-1 T1

Oförstörande provning - Terminologi - Del 1: Allmänna termer

Status: Gällande

Omfattning
Deals with the general terms used in non destructive testing, stemming from other fields, such as electricity, vacuum technology, metrology.

Ämnesområden

Provning (01.040.19) Oförstörande provning (19.100)


Produktinformation

Språk: Svenska Engelska

Framtagen av: Oförstörande provning, SIS/TK 125

Internationell titel: Non-destructive testing - Terminology - Part 1: List of general terms

Artikelnummer: STD-26227

Utgåva: 1

Fastställd: 1999-11-19

Antal sidor: 4