Standard Svensk standard · SS-EN ISO 11666:2018

Oförstörande provning av svetsar - Ultraljudsprovning - Acceptansnivåer (ISO 11666:2018)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 11666:2018

Oförstörande provning av svetsar - Ultraljudsprovning - Acceptansnivåer (ISO 11666:2018)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 013 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 013 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 620,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
Detta dokument anger två acceptansnivåer för ultraljud kända som acceptansnivå 2 (AL 2) och acceptansnivå 3 (AL 3) för svetsar med fullständig genomsvetsning i ferritiskt stål, vilket motsvarar kvalitetsnivå B och C i ISO 5817:2014. En acceptansnivå som motsvarar kvalitetsnivå D i ISO 5817:2014 inkluderas inte i detta dokument då ultraljudsprovning i allmänhet inte begärs för denna svetskvalitet.
Dessa acceptansnivåer är tillämpliga för provning i enlighet med ISO 17640.
Detta dokument gäller för provning av svetsar med fullständig genomträngning i ferritiskt stål med tjocklekar från 8 till 100 mm. Det kan också användas för andra typer av svetsar, material och tjocklekar, förutsatt att provningarna har utförts med nödvändigt beaktande av komponentens geometri och akustiska egenskaper och
en lämplig känslighet användas för att göra att acceptansnivåerna i detta dokument kan tillämpas. Den nominella frekvensen för sökare i detta dokument är mellan 2 MHz och 5 MHz om inte dämpning eller krav för högre upplösning fordrar andra frekvenser. Det är viktigt att beakta användningen av dessa acceptansnivåer
tillsammans med frekvenser utanför detta frekvensområde noga.

Ämnesområden

Svetsfogar (25.160.40)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 11666:2018

Oförstörande provning av svetsar - Ultraljudsprovning - Acceptansnivåer (ISO 11666:2018)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 013 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 013 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 620,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Oförstörande provning, SIS/TK 125

Internationell titel: Non-destructive testing of welds - Ultrasonic testing - Acceptance levels (ISO 11666:2018)

Artikelnummer: STD-80012620

Utgåva: 2

Fastställd: 2018-02-26

Antal sidor: 32

Finns även på: SS-EN ISO 11666:2018

Ersätter: SS-EN ISO 11666:2011