Standard Swedish standard · SS-EN ISO 11666:2018

Non-destructive testing of welds - Ultrasonic testing - Acceptance levels (ISO 11666:2018)

Status: Valid

Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-EN ISO 11666:2018

Non-destructive testing of welds - Ultrasonic testing - Acceptance levels (ISO 11666:2018)
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 1 013 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 1 013 SEK
standard ikon

Paper

Price: 1 620,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + paper

Show more Show less
Scope
Detta dokument anger två acceptansnivåer för ultraljud kända som acceptansnivå 2 (AL 2) och acceptansnivå 3 (AL 3) för svetsar med fullständig genomsvetsning i ferritiskt stål, vilket motsvarar kvalitetsnivå B och C i ISO 5817:2014. En acceptansnivå som motsvarar kvalitetsnivå D i ISO 5817:2014 inkluderas inte i detta dokument då ultraljudsprovning i allmänhet inte begärs för denna svetskvalitet.
Dessa acceptansnivåer är tillämpliga för provning i enlighet med ISO 17640.
Detta dokument gäller för provning av svetsar med fullständig genomträngning i ferritiskt stål med tjocklekar från 8 till 100 mm. Det kan också användas för andra typer av svetsar, material och tjocklekar, förutsatt att provningarna har utförts med nödvändigt beaktande av komponentens geometri och akustiska egenskaper och
en lämplig känslighet användas för att göra att acceptansnivåerna i detta dokument kan tillämpas. Den nominella frekvensen för sökare i detta dokument är mellan 2 MHz och 5 MHz om inte dämpning eller krav för högre upplösning fordrar andra frekvenser. Det är viktigt att beakta användningen av dessa acceptansnivåer
tillsammans med frekvenser utanför detta frekvensområde noga.

Subjects

Welded joints and welds (25.160.40)


Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-EN ISO 11666:2018

Non-destructive testing of welds - Ultrasonic testing - Acceptance levels (ISO 11666:2018)
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 1 013 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 1 013 SEK
standard ikon

Paper

Price: 1 620,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + paper

Show more Show less

Product information

Language: Swedish

Written by: Svenska institutet för standarder

International title:

Article no: STD-80012620

Edition: 2

Approved: 2/26/2018

No of pages: 32

Also available in: SS-EN ISO 11666:2018

Replaces: SS-EN ISO 11666:2011