Standard Svensk standard · SS-EN ISO 20484:2017

Oförstörande provning- Täthetsprovning- Terminologi (ISO 20484:2017)

Status: Gällande

Omfattning
ISO 20484:2017 defines the terms used in leak testing.

Ämnesområden

Provning (01.040.19) Oförstörande provning (19.100)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Oförstörande provning, SIS/TK 125

Internationell titel: Non-destructive testing - Leak testing - Vocabulary (ISO 20484:2017)

Artikelnummer: STD-8026335

Utgåva: 1

Fastställd: 2017-05-10

Antal sidor: 24