Standard Svensk standard · SS-EN ISO 23279:2017

Oförstörande provning av svetsar - Ultraljudsprovning - Karaktärisering av indikationer i svetsar (ISO 23279:2017)

Status: Gällande

Omfattning
ISO 23279:2017 specifies how to characterize indications from discontinuities by classifying them as originating from planar or non-planar embedded discontinuities. This procedure is also suitable for indications from discontinuities that break the surface after removal of the weld reinforcement.

Ämnesområden

Svetsfogar (25.160.40)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Oförstörande provning, SIS/TK 125

Internationell titel: Non-destructive testing of welds - Ultrasonic testing - Characterization of discontinuities in welds (ISO 23279:2017)

Artikelnummer: STD-8028760

Utgåva: 2

Fastställd: 2017-09-28

Antal sidor: 28

Ersätter: SS-EN ISO 23279:2010