Standard Svensk standard · SS-EN 1518

Oförstörande provning - Läcksökning - Karakterisering av masspektrometrar för detektering av läckor

Status: Gällande

Omfattning
Defines terms and methods for characterizing of mass spectrometer leak detectors (MSLD). Not intended to give a complete set of specifications for an acceptance test, but to describe procedures for use without particular calibration equipment.

Ämnesområden

Oförstörande provning (19.100)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Oförstörande provning, SIS/TK 125

Internationell titel: Non-destructive testing - Leak testing - Characterization of mass spectrometer leak detectors

Artikelnummer: STD-22485

Utgåva: 1

Fastställd: 1998-05-08

Antal sidor: 26