Standard Svensk standard · SS-EN 13625

Oförstörande provning - Täthetskontroll - Vägledning vid val av instrument för mätning av gasläckage

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard specifies criteria for the selection of equipment for the leak detection methods described in EN 1779. The minimum requirements for the performance of the instruments used are also given as a guideline for personnel involved in testing. The definite selection of an instrument for a given test is within the responsibility of a qualified operator (at minimum level 2 qualification - see EN 473).

Ämnesområden

Oförstörande provning (19.100)


Produktinformation

Språk: Svenska Engelska

Framtagen av: Oförstörande provning, SIS/TK 125

Internationell titel: Non-destructive testing - Leak test - Guide to the selection of instrumentation for the measurement of gas leakage

Artikelnummer: STD-31962

Utgåva: 1

Fastställd: 2002-01-18

Antal sidor: 20