Standard Svensk standard · SS-EN ISO 19232-1:2013

Oförstörande provning - Bildkvalitet hos radiogram - Del 1: Bildkvalitetsindikatorer av trådtyp - Bestämning av bildkvalitetsnivå (ISO 19232-1:2013)

Status: Gällande

Omfattning
This document specifies a device and a method for the determination of the image quality of radiographs using wire type image quality indicators.

Ämnesområden

Oförstörande provning (19.100)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Oförstörande provning, SIS/TK 125

Internationell titel: Non-destructive testing - Image quality of radiographs - Part 1: Determination of the image quality value using wire-type image quality indicators (ISO 19232-1:2013)

Artikelnummer: STD-98586

Utgåva: 1

Fastställd: 2013-07-03

Antal sidor: 20

Ersätter: SS-EN 462-1