Standard Svensk standard · SS-EN 1593

Oförstörande provning - Täthetprovning - Provning med bubblor

Status: Gällande · Tillägg: SS-EN 1593/A1:2004

Omfattning
Denna europastandard beskriver procedurer för detektering och lokalisering av läckor genom teknik med emittering av bubblor. Känsligheten beror av teknik och materiel som används. Två tekniker beskrivs: a) immersionsteknik: kvantitativa mätningar kan göras med denna teknik med hjälp av speciella utrustningar (se informativ bilaga A). b) teknik med påföring av vätska. Denna standard kan användas på utrustning som kan tömmas eller trycksättas.

Ämnesområden

Oförstörande provning (19.100)


Produktinformation

Språk: Engelska Svenska

Framtagen av: Oförstörande provning, SIS/TK 125

Internationell titel: Non-destructive testing - Leak testing - Bubble emission techniques

Artikelnummer: STD-25866

Utgåva: 1

Fastställd: 1999-09-30

Antal sidor: 25