Standard Swedish standard · SS-EN 1593

Non-destructive testing - Leak testing - Bubble emission techniques

Status: Valid · Amended by: SS-EN 1593/A1:2004

Scope
Denna europastandard beskriver procedurer för detektering och lokalisering av läckor genom teknik med emittering av bubblor. Känsligheten beror av teknik och materiel som används. Två tekniker beskrivs: a) immersionsteknik: kvantitativa mätningar kan göras med denna teknik med hjälp av speciella utrustningar (se informativ bilaga A). b) teknik med påföring av vätska. Denna standard kan användas på utrustning som kan tömmas eller trycksättas.

Subjects

Non-destructive testing


Product information

Language: English Swedish

Written by: SIS - Materialteknik

International title: Non-destructive testing - Leak testing - Bubble emission techniques

Article no: STD-25866

Edition: 1

Approved: 9/30/1999

No of pages: 25