Standard Svensk standard · SS-EN ISO 20339:2017

Oförstörande provning - Utrustning för induktiv provning - Egenskaper för arrayprober och verifikation (ISO 20339:2017)

Status: Gällande

Omfattning
ISO 20339:2017 identifies the functional characteristics of eddy current array probes and their interconnecting elements and provides methods for their measurement and verification. The evaluation of these characteristics permits a well-defined description and comparability of eddy current array probes. Where relevant, this document gives recommendations for acceptance criteria for the characteristics.

Ämnesområden

Oförstörande provning (19.100)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Oförstörande provning, SIS/TK 125

Internationell titel: Non-destructive testing - Equipment for eddy current examination - Array probe characteristics and verification (ISO 20339:2017)

Artikelnummer: STD-8026334

Utgåva: 1

Fastställd: 2017-05-10

Antal sidor: 40