Standard Svensk standard · SS-EN ISO 3059:2012

Oförstörande provning - Penetrantprovning och magnetpulverprovning - Betraktningsförhållanden (ISO 3059:2012)

Status: Gällande

Omfattning
ISO 3059:2012 specifies the control of the viewing conditions for magnetic particle and penetrant testing. It includes minimum requirements for the illuminance and UV-A irradiance and their measurement. It is intended for use when the human eye is the primary detection aid. ISO 3059:2012 does not cover the use of actinic blue light sources.

Ämnesområden

Oförstörande provning (19.100)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Oförstörande provning, SIS/TK 125

Internationell titel: Non-destructive testing - Penetrant testing and magnetic particle testing - Viewing conditions (ISO 3059:2012)

Artikelnummer: STD-88305

Utgåva: 2

Fastställd: 2012-12-11

Antal sidor: 20

Ersätter: SIS 114939 , SS-EN ISO 3059 , SS-EN ISO 3059