Standard Svensk standard · SS-EN ISO 15708-4:2019

Oförstörande provning - Radiografisk metod för datoriserad tomografi - Del 4: Kvalificering (ISO 15708-4:2017)

Status: Gällande

Omfattning
ISO 15708-4:2017 specifies guidelines for the qualification of the performance of a CT system with respect to various inspection tasks. It is applicable to industrial imaging (i.e. non-medical applications) and gives a consistent set of CT performance parameter definitions, including how those performance parameters relate to CT system specifications. ISO 15708-4:2017 deals with computed axial tomography and excludes other types of tomography such as translational tomography and tomosynthesis.

Ämnesområden

Oförstörande provning (19.100)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Oförstörande provning, SIS/TK 125

Internationell titel: Non-destructive testing - Radiation methods for computed tomography - Part 4: Qualification (ISO 15708-4:2017)

Artikelnummer: STD-80010790

Utgåva: 1

Fastställd: 2019-04-05

Antal sidor: 24

Ersätter: SS-EN 16016-4:2011