Standard Svensk standard · SS-EN ISO 19232-5:2018

Oförstörande provning - Bildkvalitet hos radiogram - Del 5: Bildkvalitetsindikatorer (dubbeltrådstyp), bestämning av oskärpevärde (ISO 19232-5:2018)

Status: Gällande

Omfattning
This document specifies a method of determining the total image unsharpness and basic spatial resolution of radiographs and radioscopic images. The IQI with up to 13 wire pairs can be used effectively with tube voltages up to 600 kV. The IQI with more than 13 wire pairs can be used effectively at tube voltages lower than 225 kV. When using source voltages in the megavolt range, it is possible that the results are not be completely satisfactory.

Ämnesområden

Oförstörande provning (19.100)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Oförstörande provning, SIS/TK 125

Internationell titel: Non-destructive testing - Image quality of radiographs - Part 5: Determination of the image unsharpness and basic spatial resolution value using duplex wire-type image quality indicators (ISO 19232-5:2018)

Artikelnummer: STD-80007312

Utgåva: 2

Fastställd: 2018-10-17

Antal sidor: 24

Ersätter: SS-EN ISO 19232-5:2013