Standard Svensk standard · SS-EN ISO 19232-4:2013

Oförstörande provning - Bildkvalitet hos radiogram - Del 4: Experimentellbestämning av bildkvalitetsnivå och bildkvalitetstabeller (ISO 19232-4:2013)

Status: Gällande

Omfattning
This document gives instructions for the determination of image quality values and image quality tables.

Ämnesområden

Oförstörande provning (19.100)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Oförstörande provning, SIS/TK 125

Internationell titel: Non-destructive testing - Image quality of radiographs - Part 4: Experimental evaluation of image quality values and image quality tables (ISO 19232-4:2013)

Artikelnummer: STD-98541

Utgåva: 1

Fastställd: 2013-06-23

Antal sidor: 16

Ersätter: SS-EN 462-4