Standard Svensk standard · SS-EN 13925-1

Oförstörande provning - Röntgendiffraktionsmätningar på polykristallina och amorfa material - Del 1: Allmänna bestämmelser

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 13925-1

Oförstörande provning - Röntgendiffraktionsmätningar på polykristallina och amorfa material - Del 1: Allmänna bestämmelser
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 875 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 400 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This European Standard specifies the general principles of X-ray diffraction from polycrystalline and amorphous materials. This materials testing method has traditionally been referred to as “X-ray Powder Diffraction (XRPD)”, and is now applied to powders, bulk materials, thin film, and others. As the method can be used for various types of materials and to obtain a large variety of information, this standard reviews a large number of types of analysis but remains non-exhaustive.

Ämnesområden

Oförstörande provning (19.100)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 13925-1

Oförstörande provning - Röntgendiffraktionsmätningar på polykristallina och amorfa material - Del 1: Allmänna bestämmelser
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 875 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 400 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Oförstörande provning, SIS/TK 125

Internationell titel: Non-destructive testing - X-ray diffraction from polycrystalline and amorphous material - Part 1: General principles

Artikelnummer: STD-33893

Utgåva: 1

Fastställd: 2003-04-04

Antal sidor: 14