Standard Svensk standard · SS-ISO 945-4:2020

Mikrostruktur i gjutjärn - Del 4: Provningsmetod för utvärdering av nodularitet i segjärn (ISO 945-4:2019, IDT)

Status: Gällande

Omfattning
This document specifies a test method for evaluating nodularity in spheroidal graphite cast irons by comparative visual analysis and image analysis techniques. This document provides figures for different levels of nodularity and graphite particle count of spheroidal graphite cast irons for visual analysis.

Ämnesområden

Gjut- och tackjärn (77.080.10)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Gjutet järn och stål, SIS/TK 130

Internationell titel: Microstructure of cast irons - Part 4: Test method for evaluating nodularity in spheroidal graphite cast irons (ISO 945-4:2019, IDT)

Artikelnummer: STD-80020899

Utgåva: 1

Fastställd: 2020-03-26

Antal sidor: 40