Standard Svensk standard · SS-EN 10031

Halvfabrikat för smide av stål - Dimensionstoleranser, form och vikt

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard specifies the tolerances on dimensions, shape and mass for semi-finished products intended to undergo hot forming by forging, i.e. blooms, slabs and billets made of: - general purpose steels, in accordance with EN 10250-1 to 4; - steels for pressure purposes, in accordance with EN 10222-1 to 5. It does not cover semi-finished products intended for drop forging which are covered by EN 10243-1.

Ämnesområden

Järn-och stålsmide (77.140.85)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Gjutet järn och stål, SIS/TK 130

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-33927

Utgåva: 1

Fastställd: 2003-04-11

Antal sidor: 9