Standard Svensk standard · SS-EN 12680-2

Gjutning - Ultraljudprovning - Del 2: Stålgjutgods för komponenter med hög påkänning

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard specifies the requirements for the ultrasonic examination of steel castings (with ferritic structure) for highly stressed components and the methods for determining internal discontinuities by the pulse echo technique. This European Standard applies to the ultrasonic examination of steel castings which have usually received a grain refining heat treatment and which have wall thicknesses up to and including 600 mm. For greater wall thicknesses, special agreements apply with respect to test procedure and recording levels. This European Standard does not apply to austenitic steels and joint welds.

Ämnesområden

Ultraljudprovning av metalliska material (77.040.20)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Gjutet järn och stål, SIS/TK 130

Internationell titel: Founding - Ultrasonic examination - Part 2: Steel castings for highly stressed components

Artikelnummer: STD-33629

Utgåva: 1

Fastställd: 2003-02-07

Antal sidor: 36